José Domingo Gómez Rojas

07 December 2016 - 15:19

Op het eerste gezicht is Raymond Craib's The Cry of the Renegade, Politics and Poetry in Interwar Chile een biografie van de anarchistische dichter José Domingo Gómez Rojas (1896-1920). Weken van geweld in Santiago in 1920 werden gekenmerkt door de gevangenneming van vele anarchisten, waaronder Gómez Rojas, die werd gemarteld en stierf in de gevangenis.

Op het tweede gezicht heeft Craib een levendige geschiedenis geschreven van anarchistische studenten en arbeiders en hun dagelijkse strijd tegen .... In de ogen van een hedendaagse criticus rebelleerde Gómez Rojas tegen alles: "grammatica, literatuur, poëzie, samenleving, beschaving" .... Sommige regels uit het gedicht "Renegación" (The Cry of the Renegade) onderbouwen deze veronderstelling:

‘But oh, on my forehead I wear a gory stain
It is a red stain, it is a mocking affront,
It is the legacy of the century: civilization!
Two-faced lie, ignominious outrage
Rather than civilized I would like to be savage
To wash my forehead of all execration…’(p 136)

De auteur wijdt zijn boek aan Marcelo Segall Rosenmann, die in de jaren zeventig bij het IISG kwam werken en zijn enorme archief meenam: "op het IISG vond ik een indrukwekkende verzameling materialen in het archief van een historicus die in het kielzog van de staatsgreep van Chili in 1973, was gevangen gezet, gemarteld en uiteindelijk verbannen uit zijn huis in Santiago ... hopelijk zal dit boek dienen om te getuigen van zijn inspanningen en van het feit dat geen archief voor niets wordt gemaakt. "

IISH Collections | Book Blog | Raymond B. Craib