Boekpresentatie De Kolonieman

03 September 2019 - 8:46
  • Boekpresentatie
  • 2 oktober 2019, aanvang 16.00 uur

Met plezier nodigen wij u uit voor de feestelijke presentatie van het boek De Kolonieman, de biografie die Angelie Sens schreef over Johannes van den Bosch.

Uiteraard zal Angelie uitgebreid over haar boek vertellen. Zij zal daarnaast in gesprek gaan met hoogleraar Politieke Geschiedenis Susan Legêne, hoogleraar en IISG onderzoeker Ulbe Bosma en schrijfster Suzanna Jansen (bekend van het Pauperparadijs). 

Cees Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe en voorzitter van de  Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid, praat het publiek bij over de voordracht van De Koloniën als Unesco Werelderfgoed. 

Programma

16.00 uur Welkom door Suzanna Jansen (Het Pauperparadijs)
16.05 uur Gesprek Suzanna Jansen met Angelie Sens
16.20 uur Cees Bijl, gedeputeerde Provincie Drenthe
16.30 uur Panelgesprek met onder meer Ulbe Bosma (IISG) en Susan Legene (VU) 
16.50 uur Vragen uit de zaal
17.00 uur Borrel
18.30 uur Einde

We hopen op uw aanwezigheid, graag een mailtje naar het secretariaat van het IISG (secretar@iisg.nl), onder vermelding van Presentatie Angelie Sens en het aantal personen.

De Kolonieman van Angelie Sens
Uitgeverij Balans

Over het boek

We schrijven begin negentiende eeuw. Napoleon is verslagen, het prille Koninkrijk der Nederlanden moet zich opnieuw uitvinden.

Johannes van den Bosch vervult in deze periode een cruciale rol. In zijn ruim 45-jarige carrière wendt de visionaire militair, bestuurder, econoom en staatsman op doortastende wijze zijn geestelijke veerkracht en talenten aan bij de opbouw van het Nederlandse imperium onder de nieuwe koning Willem I. 

Van den Bosch' in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid heeft bij vele generaties Nederlanders sporen nagelaten die nog altijd doorklinken. Minder bekend is dat Van den Bosch ook grote daadkracht heeft laten zien in die ándere koloniën. De (bijna) afschaffing van de slavernij in Suriname en de invoering van het Kultuurstelsel in de Indonesische archipel zijn hier de belangrijkste voorbeelden van. De rode draad in zijn denken en handelen was de economische en sociale verheffing van zowel de armen in Hollandse steden, de boeren in de Javaanse desa’s als de slaven op Surinaamse plantages. Daardoor was hij niet onomstreden. Door sommigen werd hij beschouwd als utopisch socialist en wegbereider van de moderne verzorgingsstaat, door anderen als een puur pragmatische Macher, of zelfs een schurk.

Angelie Sens beschrijft een schitterend beeld van een tijdperk op het kantelpunt naar de moderne samenleving.