Call for Papers: Arbeidsinspectie in een mondiale context

12 December 2023 - 18:28

In oktober zal er een congres plaatsvinden over de geschiedenis en toekomst van werkgevers- en werknemersbelangen.

Arbeidsinspecties zorgen ervoor dat werkgevers zich houden aan de arbeidswet- en regelgeving die de rechten en veiligheid van werknemers beschermt. Ze worden echter ook geconfronteerd met uitdagingen en tegenwerking van werkgevers en werknemers vanwege de uiteenlopende belangen tussen deze twee groepen. Werkgevers kunnen arbeidsinspecties bijvoorbeeld zien als een bron van buitensporige regelgeving die hun economische belangen schaadt. Vakbonden en arbeidersbewegingen op hun beurt kunnen arbeidsinspecties als inadequaat en ineffectief beschouwen bij het handhaven van arbeidsnormen en het waarborgen van de bescherming van de rechten van werknemers op het gebied van werktijden en veiligheid.

We nodigen onderzoekers uit alle relevante disciplines uit om hun academische presentaties in te dienen voor het congres over de geschiedenis van globale arbeidsinspecties. Deze zal op 10 en 11 oktober 2024 in Amsterdam worden gehouden bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

De deadline voor het indienen van deze presentaties is 15 januari 2024.

De conferentie onderzoekt hoe arbeidsinspecties hun rol als bemiddelaars tussen werknemers en werkgevers hebben vervuld en hoe deze rol in de loop der tijd is geëvolueerd als reactie op veranderende politieke, economische en sociale contexten. Ook wordt de vraag gesteld hoe arbeidsinspecties concurreren met of op zijn minst uitgedaagd worden door alternatieve vormen van arbeidsbescherming, zoals zelfregulerende industrienormen.

We verwelkomen inzendingen van historici, sociologen, politicologen, rechtsgeleerden en andere onderzoekers die zich bezighouden met de geschiedenis van arbeidsinspecties. We moedigen interdisciplinaire en vergelijkende perspectieven aan, en we verwelkomen ook papers die putten uit vergelijkende of grensoverschrijdende perspectieven.

Ga naar de website van Social History Portal voor meer informatie.

Vrouw in Fabriek