Het IISG steunt de wereldwijde ‘Black Lives Matter’-protesten

17 June 2020 - 10:07

Het IISG steunt de wereldwijde ‘Black Lives Matter’-protesten tegen racisme en discriminatie. Het instituut werd opgericht in 1935, in een tijd van opkomend fascisme, met als doel de archieven te redden van sociale bewegingen en denkers die zich sterk maken voor mensenrechten.

Daarnaast richt ons onderzoeksprogramma zich expliciet op de geschiedenis van arbeid, de omstandigheden waaronder mensen werken, slavernij en in bredere zin sociale ongelijkheid. In veel gevallen kenmerken arbeidsrelaties zich door – soms extreme – machts-, inkomens- en bezitsongelijkheid op grond van klasse, gender, religie, politieke overtuiging, etniciteit en herkomst. Met onze internationale collecties en onderzoek willen wij uitdrukkelijk bijdragen aan nieuwe inzichten die het mogelijk maken om racisme, discriminatie en repressief staatsoptreden uit te bannen.

Dit protest kent vele gezichten en als historisch (kennis)instituut streven we naar een inclusievere organisatie met aandacht voor de diversiteit onder onze medewerkers, in onze collecties en in ons onderzoek. Het protest heeft ons geïnspireerd om ons nog explicieter toe te leggen op het verzamelen van materiaal van mensen in de marge, van wie velen met institutionele discriminatie te maken hebben. Maar we werken ook aan een gelijkere toegang tot en participatie in het wetenschappelijk debat. Om onze inzichten te vernieuwen en onze blik te verbreden gaan we door met het breed verspreiden van wetenschappelijke kennis over ongelijke arbeidsrelaties, sociale ongelijkheid, xenofobie en uitsluiting.

Afbeelding: Oproep aan alle Bijlmerbewoners, Anti-Racisme Comité (Amsterdam)
Zie collectie IISG

Oproep Bijlmerbewoners