IPres 2019: International Conference on Digital Preservation.

12 September 2019 - 12:11

Eye on the Horizon
De toonaangevende iPRES-conferentie vindt in dit jaar van 16-20 september in Nederland plaats. Het is de zestiende editie van deze International Conference on Digital Preservation. KNAW Humanities Cluster sponsort de conferentie. Op vrijdagochtend 20 september bezoekt een groep deelnemers het IISG. Daar krijgen ze een indruk van hoe wij omgaan met digitale duurzaamheid. 

Op deze conferentie worden jaarlijks de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale duurzaamheid besproken. In een wereld waarin digitale informatie steeds belangrijker wordt, is het steeds meer de vraag hoe deze informatie blijvend toegankelijk kan worden gehouden. Het onderwerp digital preservation is te veelomvattend om als land alleen op te lossen: internationale samenwerking is noodzakelijk. De conferentie is een uitgelezen kans voor bijna 400 experts op dit gebied om elkaar te ontmoeten: een internationaal gezelschap van onderzoekers, studenten, softwareleveranciers, archivarissen, bibliothecarissen en andere geïnteresseerden. Dit jaar is het thema ‘Eye on the Horizon’. De deelnemers zijn te gast in het Eye Filmmuseum, prachtig gelegen aan het IJ in Amsterdam. 

Het programma van iPRES 2019: kruisbestuiving
iPRES 2019 biedt een gevarieerd programma van keynotes, presentaties, panels en workshops over de nieuwste ontwikkelingen. De conferentie gaat al lang niet meer alleen over technologie, maar ook over strategie, onderzoek, samenwerking en innovatie. Er is uitgebreid de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen of demonstraties bij te wonen. Verder zijn er hackathons, worden er nieuwe games geïntroduceerd en worden de meest innovatieve paper en poster in het zonnetje gezet. Op de laatste dag kunnen de deelnemers een inspirerend bezoek brengen aan diverse erfgoedinstellingen in Nederland. Die geven dan een kijkje in de keuken van wat zij doen aan digitale duurzaamheid. Dat is de afsluiting van deze week van kruisbestuiving tussen de internationale digital preservation community en de Nederlandse erfgoedsector.  

Meer informatie over iPRES 2019 is te vinden op https://ipres2019.org

IPres 2019

​​​​​​​Netwerk Digitaal Erfgoed

NDE, het Nederlandse samenwerkingsverband op het gebied van digitaal erfgoed, organiseert dit jaar het evenement. Het bestaat uit een groeiend aantal netwerkpartners, zoals musea, archieven, bibliotheken, onderzoeksinstellingen en andere partijen uit de erfgoedsector.

Erfgoedcollecties bevatten een schat aan informatie, die interessant is voor steeds weer nieuwe digitale toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan alle informatie over een kunstenaar als Vincent van Gogh, of de historische ontwikkeling van een locatie als het Amsterdamse IJ. Het doel is om dit in zijn volle rijkdom beschikbaar te maken en duurzaam toegankelijk te houden. Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft hiervoor een nationale strategie bepaald en werkt aan manieren om erfgoedcollecties beter ‘zichtbaar, bruikbaar en houdbaar’ te maken. De Nederlandse overheid speelt een bijzondere rol als initiatiefnemer en belangrijke financier van het NDE. 

Digitale duurzaamheid

Eén van de belangrijkste thema’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In Nederland bestaat al sinds 2008 een landelijke samenwerking op dit gebied. De toen opgerichte Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is inmiddels opgegaan in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarom is het heel passend dat het Netwerk Digitaal Erfgoed dit jaar gastheer van iPRES 2019 is. De iPRES-deelnemers kunnen zich laten inspireren door de Nederlandse samenwerking, die wereldwijd uniek genoemd mag worden. Omgekeerd kan de Nederlandse erfgoedsector tijdens iPRES 2019 zijn kennis over digitale duurzaamheid versterken.