Migranten en de rechtbanken van Amsterdam, 1600-1800

09 November 2023 - 16:08

Dit project zal opnieuw kijken naar deze veronderstelling van tolerante co-existentie tussen migranten en de lokale bevolking, door zowel de institutionele behandeling van migranten als hun interpersoonlijke interacties met hun buren te bestuderen, zoals gedocumenteerd in de archieven van het stedelijke rechtssysteem. Door te kijken naar hoe sterk de plaats van herkomst de behandeling van migranten in de Nederlandse Republiek beïnvloedde, kunnen we een meer genuanceerde analyselaag toevoegen aan de karakterisering van de vroegmoderne Nederlandse Republiek als 'tolerant', naast een analyse van confessionele coëxistentie of van sociale mobiliteitstrends op de lange termijn.

Sinds april 2020 werkt Samantha Sint Nicolaas aan haar promotieproject 'Migrants and the Court of Amsterdam, 1600-1800'. Dit promotieproject onderzoekt de juridische positie van migranten in vroegmodern Amsterdam aan de hand van de verhoren van het strafhof.

De vroegmoderne Nederlandse Republiek is vaak geprezen om haar 'tolerantie', waarbij meestal wordt verwezen naar het 'open' beleid ten opzichte van migranten en de harmonieuze (interreligieuze) co-existentie tussen migranten en hun buren. In de zestiende en zeventiende eeuw vestigden zich zo'n 600.000 buitenlanders in de Nederlandse republiek, waarvan de meesten zich in de stedelijke steden van de provincie Holland vestigden. Naast het aantrekken van migranten uit andere landen, trokken de verstedelijkte steden van Holland ook migranten aan uit andere steden en provincies van de Nederlandse Republiek. Het geïdealiseerde beeld van tolerantie en harmonieus samenleven komt op losse schroeven te staan als we kijken naar de gevolgen van deze migratiestromen voor het samenleven in de praktijk, aangezien een hoge mate van verstedelijking in verband wordt gebracht met de oververtegenwoordiging van migranten voor strafrechtbanken. Bovendien hebben historici aangetoond dat de wisselwerking tussen migratie en criminaliteit vanaf de zestiende eeuw een voortdurend punt van officiële zorg was, en een cruciale impuls voor de uitbreiding en professionalisering van de politiekorpsen in heel Europa.

 Dit project maakt deel uit van het door NWO gefinancierde project Tolerant Migrant Cities? The Case of Holland, 1600-1900, een samenwerkingsproject van het IISG en de Universiteit Leiden. Projectleiders:  Manon van der Heijden en Leo Lucassen.   Jeannette Kamp (Postdoc) en Karlijk Luk (PhD kandidaat maken ook deel uit van het projectteam.