Slavery Verzekerd

09 November 2023 - 15:40

Het project "Slavernij Verzekerd: Een onderzoek naar de Amsterdamse Assurantie Compagnie 1771 en haar betrokkenheid bij slavernij, 1771-1873" richt zich op de geschiedenis van één Amsterdamse verzekeringsmaatschappij en haar betrokkenheid bij slavernij. Tot nu toe is de rol van verzekeringsmaatschappijen in zowel de slavenhandel als de handel in door slaven geproduceerde goederen onderbelicht gebleven.

Het bijna volledige archief van de Assurantie Compagnie van 1771 biedt de mogelijkheid om systematisch te onderzoeken hoe de compagnie profiteerde van slavernij. Het project volgt zowel een kwalitatieve als kwantitatieve benadering om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat was de omvang en het gewicht van de slavernijgerelateerde praktijken van de compagnie?
  • Hoe was de praktische organisatie van hun betrokkenheid bij slavernij?
  • Wat was de relatie tussen de slavernijgerelateerde praktijken van de Assurantie Compagnie van 1771 en andere actoren in het verzekeringswezen in de achttiende en negentiende eeuw?
  • Hoe beïnvloedden de activiteiten van de Assurantie Compagnie en haar directeuren het leven van slaven?
  • Welke rol speelden morele en politieke opvattingen in de betrokkenheid van de Assurantie Compagnie bij slavernij?
  • Zijn er mogelijke raakvlakken tussen slavernij en andere vormen van koloniale dwangarbeid tijdens de periode van afschaffing?
  • De antwoorden op deze vragen zullen zowel academisch als maatschappelijk bijdragen aan de kennis van en het debat over het Nederlandse slavernijverleden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Eva Seuntjens (PhD candidate). Promotoren zijn Prof. Dr. Pepijn Brandon en Dr. Sabine Go.

Het project is gestart op 1 april 2023 en heeft een looptijd van vier jaar.

:A page from one of the ledgers of the Amsterdam Assurantie Compagnie of 1771, in which Dutch merchant Nicolaas Jan van Baggen takes out insurance on the lives of enslaved people.