Archiefcollecties

20 August 2018 - 17:19

Het IISG ontstond in de roerige jaren dertig van de twintigste eeuw toen, na de machtsgreep van Hitler, veel documenten en archieven van oppositionele bewegingen verloren dreigden te gaan. Belangrijke archieven die in de beginjaren in veiligheid werden gebracht in Amsterdam zijn: het archief van de Duitse socialistische beweging (met de manuscripten van Marx en Engels), de door Stalin bedreigde archieven van revolutionairen en de door Franco bedreigde Spaanse vakbondsarchieven.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef het IISG verzamelen. Behalve Nederlandse emancipatiebewegingen als Provo en internationale bewegingen als Greenpeace en Amnesty International, vonden bedreigde archieven van organisaties en personen uit landen als Turkije, Iran, Birma en Indonesië een veilig onderdak bij het Instituut. Daarnaast zijn ook bijna duizend bijzondere collecties van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) opgenomen.

De totale archiefcollectie omvat meer dan 5.400 collecties en is bijna 18 kilometer lang. De beschrijvingen zijn te raadplegen in de online catalogus. Beschrijvingen van Nederlandse archieven zijn in het Nederlands, de beschrijvingen van de overige archieven zijn in het Engels. Een deel van de archiefcollecties is vrij online beschikbaar.

Voor het raadplegen en gebruiken van onze archiefcollecties, zie de pagina Bezoek en gebruik.

IISH Akiko Archives