Deponeren van collecties

Het Instituut verzamelt primair bronnenmateriaal zoals manuscripten, dagboeken, correspondentie, foto's enzovoort, als ook zeldzame boeken, pamfletten en tijdschriften. We verzamelen meestal geen krantenknipsels of kopieën van documenten die elders goed beschikbaar zijn. 

Waarom een collectie deponeren bij het IISG?

Het IISG is het meest gerenommeerde instituut ter wereld op het gebied van sociaaleconomische geschiedenis. Onze collecties strekken zich uit over 50 kilometer planklengte. Meer dan zesduizend onderzoekers per jaar gebruiken ze voor hun onderzoek. De wereldvermaarde verzameling is tot stand gekomen door sinds 1935 zorgvuldig te acquireren en te selecteren. In Nederland en internationaal.

Het IISG biedt veilig onderdak aan archieven en andere bronnen die we van waarde vinden voor sociaaleconomische geschiedschrijving. Wat wij aanvaarden en opnemen, blijft in principe voor altijd bewaard, of in elk geval zolang het instituut bestaat. Zo wordt het materiaal onderdeel van het geheugen van de wereld. Organisaties en personen die materiaal bij ons deponeren, stellen het beschikbaar voor historisch onderzoek. Zo krijgen hun verrichtingen een plaats in de geschiedenis en raken niet in de vergetelheid.

Deposit of a collection to Frank de Jong (IISH) | Photo by Henk Wals (IISH)

Wat verzamelen we?

In principe zijn we geïnteresseerd in alle informatie die gebruikt kan worden voor sociaal-economisch historisch onderzoek: archieven, manuscripten, brieven, notulen, foto’s, pamfletten, affiches, e-mails of voorwerpen. Analoog of digitaal maakt geen verschil. Inhoudelijk kan het bijvoorbeeld gaan om arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, protest- en emancipatiebewegingen, politieke partijen, vakbonden, stakingen, acties, etc., overal ter wereld.

We verzamelen meestal geen krantenknipsels of boeken en tijdschriften die al goed beschikbaar zijn. Ook van het overige materiaal kunnen we helaas niet alles wat ons wordt aangeboden opnemen, hoezeer we dat ook zouden willen. Catalogiseren is namelijk arbeidsintensief werk en onze verwerkingscapaciteit is beperkt. Ook opslag en ter beschikkingstelling kosten geld. En dat is na alle bezuinigingsrondes van de laatste twintig jaar niet in overvloed aanwezig. We moeten onze inkomsten op allerlei manieren bij elkaar halen. Er is een club Vrienden van het IISG die daarbij helpt en waarvan iedereen lid kan worden.

Neutraal en onafhankelijk

Eigenaar of bruikleennemer van de collectie is de Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hoewel de Stichting IISG veel materiaal heeft uit de “linkse” hoek, is zij politiek strikt neutraal en onafhankelijk. Trouwens: ook werkgeversarchieven en papieren van (extreem)rechtse politici worden in het IISG bewaard. De Stichting IISG stelt op haar beurt de collectie ter beschikking van het KNAW-instituut IISG, dat zorgt voor het beheer.

Hoe werkt het?

Als u uw archief of ander materiaal bij het IISG wilt onderbrengen, stellen we dat op prijs. U kunt dan het beste direct contact opnemen met een van onze medewerkers. Als we besluiten uw materiaal te aanvaarden, bespreken we de wederzijdse voorwaarden met u. Belangrijk is bijvoorbeeld de vraag of we uw archief voorlopig geheel of gedeeltelijk gesloten moeten houden, en zo ja, hoe lang. Of hoe we de overbrenging precies regelen en wanneer we het kunnen ontsluiten. Dan wordt uw materiaal opgehaald en geïnventariseerd, geschoond, beschreven en omgepakt. Daarna krijgt het een codering en een plaats in onze magazijnen, of, als het digitaal materiaal betreft, op onze servers. En een zogenaamd record in onze catalogus, waarna het door iedereen ontdekt en geraadpleegd kan worden.

Medewerkers collectievorming

Als u overweegt een collectie bij het IISG onder te brengen, neem dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Collectievorming:

U kunt het Instituut ook ondersteunen door lid te worden van de Vrienden van het IISG.