History of Labour Relations 1500-2000

05 November 2018 - 9:43

Het IISG werkt aan een Global Collaboratory van de Geschiedenis van Arbeidsrelaties in de periode 1500-2000.

De Global Collaboratory is een gezamelijke inspanning om arbeidsverhoudingen in een wereldwijd perspectief te onderzoeken. Het project heeft twee hoofddoelen: Ten eerste, om statistische inzichten te geven in de wereldwijde distributie van alle soorten arbeid (met systematisch gebruik van data over vrouwen- en kinderarbeid) in vijf historische dwarsdoorsnedes: 1500, 1650, 1800, 1900 (voor Afrika: 1950) en 2000. Ten tweede, om te aangegeven veranderingen in de arbeidsverhoudingen wereldwijd te verklaren. 

Informatie over het project is te vinden op de data-website: https://datasets.iisg.amsterdam/dataverse/labourrelations

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Karin Hofmeester: kho@iisg.nl.

Het project is gesponsord door de Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Zie ook:

IISH Data | Dataverse | History of Labour Relations Dataverse