Databeleid documenten

De link tussen de IISG collecties en onderzoek wordt gevormd door data. Data worden afgeleid uit collecties, als een extra ontsluitingslaag van (historische) bronnen. Dergelijke data maken het voor onderzoekers makkelijker om concepten in hun contexten te bestuderen, zoals bijvoorbeeld, sterftekansen in meer en minder ontwikkelde gebieden.

Het IISG draagt actief bij aan het ontsluiten van data  uit (externe) collecties en het aanbieden daarvan voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Deze data zijn te vinden in Dataverse of als Linked Data in dataLegend, waar we ook derden de mogelijkheid bieden om hun data te deponeren of als Linked Data aan te bieden.

IISH Akiko Archives