In memoriam: Wim Kok

22 October 2018 - 10:13

Het IISG heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden van Wim Kok. In wat nu blijkt zijn laatste levensjaar te zijn geweest, werkten wij met hem samen om zijn herinneringen aan zijn vakbondstijd vast te leggen.

Hij beschikte nog altijd over een uitstekend geheugen en analyseerde en formuleerde nog even scherp als altijd. Buiten de opnames leerden wij hem kennen als een vriendelijke en bescheiden man.

De Wim Kok tapes: 16 uur interviews
Onder leiding van IISG-directeur Henk Wals, en in nauwe samenwerking met IISG onderzoeker Dennie OudeNijhuis, initieerde het IISG een oral history project. Journalist Leonard Ornstein (VPRO) sprak langdurig met Wim Kok over zijn tijd als leider van de FNV. Dat leverde 16 uur prachtig materiaal op dat is opgenomen in de collectie van het IISG. Wim Kok liet ons weten geen persoonlijk archief te hebben bijgehouden. Voor wat betreft zijn periode in de vakbond vormen deze opnamen dus een belangrijke en unieke bron. Ze zijn beschikbaar voor wetenschappers, biografen en andere geïnteresseerden.

Nooit eerder werd een vakbondsleider zo minutieus geïnterviewd. Zijn hele carrière komt aan bod, van zijn periode als medewerker van de Bouwbond tot aan zijn rol als voorzitter van de FNV. Kok bespreekt uitvoerig zijn ervaringen, over de vakbeweging ten tijde van de overgang naar gedecentraliseerde loonvorming, het sociaal akkoord van 1972, over maatschappijvernieuwing en nivellering, over sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. De herinneringen van de oud-vakbondsleider worden in het kader geplaatst van de algemene politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren '60 en '70 en de gevolgen hiervan voor de relatie met de andere vakcentrales, de werkgevers en de overheid.

In februari 2018 vierden we de voltooiing van de "Wim Kok Tapes" met een feestelijk diner in het IISG, waarbij naast Kok en zijn echtgenote Rita, onder meer interim-burgemeester Jozias van Aartsen en Minister Wouter Koolmees aanschoven. Deze bijzondere avond blijkt nu een van de laatste openbare optredens van Wim Kok te zijn geweest. We zijn dankbaar voor de mooie samenwerking met deze markante man.

Diner Wim Kok Tapes februari 2018