Onderzoeksmissie

27 June 2018 - 17:59

Het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis doet wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van werk en van arbeidsverhoudingen. Het onderzoek richt zich wereldwijd op de laatste vijfhonderd jaar van globalisering (1500-2000). We kijken daarbij naar werk in al zijn diversiteit, van kantoorbaan tot huishoudelijk werk, en van vrijwilligerswerk tot ondernemerschap. De term arbeidsverhoudingen verwijst naar de veelheid aan machtsverhoudingen waaronder werk wordt verricht, van dienstverband tot zelfstandige, van familieverband tot maatschap, en van slavernij tot loonarbeid.

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan een beter begrip van de oorzaken van- en mechanismen achter- sociale en economische ongelijkheid tussen en binnen samenlevingen. Kernvraag hierbij betreft het verband tussen arbeidsverhoudingen en het ontstaan, bestaan en voortbestaan van sociale en economische ongelijkheid. Weerspiegelen arbeidsverhoudingen bestaande patronen van sociale en economische ongelijkheid, of dragen arbeidsverhoudingen ook bij aan het ontstaan en voortbestaan van die ongelijkheid?

Het verband tussen de beloning en waardering voor werk enerzijds en sociale (on)gelijkheid anderzijds staat daarbij centraal.  Dat doen we door systematisch in kaart te brengen hoe werk  in de afgelopen vijf eeuwen wereldwijd is gewaardeerd en beloond. Daarnaast vragen we ons af hoe mensen hier, individueel of collectief, invloed op kunnen uitoefenen. Daarmee bieden wij een beter inzicht in brandende maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen, zoals precarisering, gedwongen arbeid, migratie en politieke polarisatie.

Mondiaal vergelijkende geschiedenis is daarbij cruciaal omdat deze hedendaagse patronen verheldert en ons behoedt voor de waan van de dag. Zo laat de nationale en internationale slavernijdiscussie zien hoe uitbuiting in het verleden de maatschappelijke en economische positie van de nazaten van tot slaaf gemaakten tot op heden mede bepalen. En omgekeerd hoe het eeuwenlange Europese overwicht tot op de dag doorwerkt in patronen van mondiale ongelijkheid. Daarnaast stelt onze focus op ‘werk’ ons in staat hedendaagse transformaties op de arbeidsmarkt beter te duiden. Denk aan de voortgaande globalisering en de daarmee verbonden  toenemende flexibilisering, migratie, maar ook de  reactie daarop van  populistische en autoritaire bewegingen, zowel in Europa als daarbuiten.

Download voor meer informatie de bijgevoegde documenten.

Events
IISG Amsterdam