Archief Diamantbewerkersbond

09 May 2019 - 12:19

Het IISG bewaart het volledige archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). 

 • Projectleider: Karin Hofmeester
 • Start: 2018
 • Grant: Mondriaan Fonds

*** Help mee met het transcriberen van de ledenkaarten van de ANDB en neem deel aan crowdsourcing project op de VeleHanden website.***

De ANDB was uiterst succesvol in het kweken van solidariteit tussen de leden (mannen, vrouwen, Joden en niet-Joden, hoog opgeleide, goed betaalde klovers en nauwelijks opgeleide, op stukloon werkende verstellersknechten).

Behalve dat deze vakorganisatie spectaculaire vakbondssuccessen zoals hogere lonen, de invoering van 8-urige werkdag en een betaalde vakantie behaalde, werd de kennis van en liefde voor kunst en cultuur onder de leden sterk bevorderd.

Ook was de ANDB zeer actief in het Wereldverbond van Diamantbewerkers om wereldwijd de positie van diamantbewerkers te verbeteren en eenheidstarieven te bewerkstelligen.
Doel daarvan was het ‘weglopen’ van de industrie naar lage lonen landen tegen te gaan.

Het IISG is bezig het archief van de ANDB te digitaliseren. Wanneer binnenkort deze klus is geklaard, wil het IISG een reeks activiteiten ontplooien om meer bekendheid geven aan het archief en de geschiedenis van de ANDB. Het hoogtepunt van de activiteiten is in 2019 wanneer het 125 jaar geleden is dat de ANDB werd opgericht.

Het vertellen van de geschiedenis van de ANDB aan een groter publiek zal bijdragen aan een beter begrip van de historische ontwikkeling van de verhoudingen tussen werknemer en werkgever, en daarmee ook aanzetten tot nadenken over de actuele positie van een groot deel van onze werkende bevolking en hoe deze verbeterd zou kunnen worden.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wil het IISG meerdere projecten opzetten voor verschillende doelgroepen. Het digitale archief vormt de basis van alle projecten.

Afhankelijk van de subsidies die wij kunnen verwerven, hebben wij de volgende activiteiten op het oog:

 1. Het toegankelijk maken van de lidmaatschapskaarten van de ANDB
 2. Webtentoonstelling
 3. (pop-up)Tentoonstellingen
 4. Koffietafelboek
 5. Historische wandeling
 6. Debatreeks op meerdere locaties
 7. En in samenwerking met andere initiatiefnemers:
 8. Kunstproject in de toren van de Burcht
 9. Documentaire Theatervoorstelling

Het project wordt ondersteund door een Raad van Aanbeveling die bestaat uit de volgende personen:

 • Mw. Femke Halsema (Burgemeester van Amsterdam)
 • Mw. Catelene Passchier (FNV)
 • Dhr. David Wertheim (Menasseh ben Israel Instituut)
 • Mw. Hetty Berg (Joods Historisch Museum)
 • Dhr. Edward Asscher (Royal Asscher Diamond Company)
 • Mw. Ellen Fleurbaay (Stadsarchief Amsterdam)
 • Dhr. Mihnea Mircan (zelfstandig curator)
 • Dhr. Martin Bossenbroek (historicus en auteur)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karin Hofmeester en/of Susan Leclercq.

IISH Collections | Projects | ANDB staff - Photo from IISH Collection