Over de Vrienden van het IISG

Het IISG heeft een stabiele financiële basis nodig voor het onderhouden en uitbreiden van onze collectie, voor ons onderzoek, om onderzoek van andere wetenschappers naar onze collectie te faciliteren en om activiteiten op het gebied van sociale geschiedenis te organiseren. De KNAW, de overheid, de Koninklijke Bibliotheek, project financiers, de Vrienden van het IISG e.a. helpen ons om die stabiliteit te verwerven.

Wat de Vrienden van het IISG voor ons doen:

 • 80 vaste vrienden uit Nederland maken jaarlijks een donatie van 25 euro of meer over.
 • Daarnaast hebben enkele Nederlandse en buitenlandse vrienden extra grote donaties overgemaakt.
 • Ook hebben enkele vrienden het Instituut een plek gegeven in hun testament. 

Het IISG vraagt geld, maar het vraagt ook interesse. Naast financiële bijdragen is die interesse van levensbelang, omdat het Instituut vele ogen en oren nodig heeft.

Het minste dat wij voor onze vrienden kunnen terugdoen is:

 • Ieder half jaar organiseren wij voor de Vrienden een bijeenkomst waar zij van dichtbij kennis kunnen maken met nieuwe aanwinsten, kunnen vernemen waarom iets verworven is, soms ook hoe warm het was en hoe ver en voor uitwisseling van ideeën.
 • Donateurs krijgen 2 x per jaar het tijdschrift On the Waterfront toegestuurd. Klik hier voor digitale versies van OTW
 • Vrienden worden door middel van digitale nieuwsberichten op de hoogte gehouden van activiteiten op het IISG.

Wilt u meer informatie over de Vrienden van het IISG, over wat het u (belastingtechnisch) kan opleveren of wilt u Vriend van het IISG worden, stuur dan een e-mail naar friends@iisg.nl

Over het IISG

Sinds 1935 stelt het instituut het culturele erfgoed van de arbeidersbeweging en andere emancipatorische groepen en stromingen veilig. Vaak op die plekken waar het het meest wordt bedreigd. Aan de Cruquiusweg in Amsterdam worden bijna 5.000 archieven bewaard. Denk aan documenten van:

 • Marx and Engels
 • Kautsky and Bernstein
 • Bakunin and Trotsky
 • Guesde and Turati
 • Pankhurst and Goldman
 • Domela Nieuwenhuis and Troelstra
 • Sneevliet and Den Uyl
 • Both the Paris Commune and the Spanish Civil War (which are well documented at the IISH).

Bewaarplaats

Het instituut is ook de permanente bewaarplek voor de archieven van organisaties als:

 • The Socialist International
 • The ICFTU
 • The ETUC
 • Amnesty International
 • The PvdA [Dutch labour party]
 • The FNV [Dutch Trade Union Confederation]
 • The CNV [Christian Trade Union Federation].

Collecties

Actief optreden bracht ontelbare documenten uit Latijns Amerika, Oost-Europa, het Midden-Oosten, de Kaukasus en grote delen van Azië naar Amsterdam. In de afgelopen jaren zijn daarnaast vele honderdduizenden documenten van kritische nieuwsgroepen op het Internet verzameld. De bibliotheek en de audiovisuele collectie bevatten eveneens talloze unica en semi-unica, vooral onder de periodica, foto's en affiches. Al het materiaal is online te vinden op onze website. Kortom, het IISG is zowel voor bewegingen als voor het onderzoek al 75 jaar onmisbaar.

Onderzoek en Publicaties

Onze onderzoeksafdeling hoort ook bij de grootste in de wereld. De afdeling publiceert boeken, artikelen en bronnenpublicaties in vele talen. Jaarlijks ontvangt het instituut tientallen historici gespecialiseerd in arbeid en arbeidsrelaties tijdens internationale conferenties.

Het IISG maakt Nederlandstalige en internationale boekenreeksen. We publiceren de International Review of Social History bij Cambridge University Press. Tweejaarlijks organiseert het IISG in Amsterdam de European Social Science History Conference, die rond de 1.000 geschiedkundigen en sociale wetenschappers van over de hele wereld trekt.

Samenwerkingen
Het instituut werkt nauw samen een aantal organisatie die werken vanuit het IISG-gebouw :

Structuur en Financiering

Vanaf het allereerste begin is het beheer van de collecties ondergebracht in een stichting. Deze privaatrechtelijke vorm is gekozen om de politieke onafhankelijkheid te benadrukken en zo de diversiteit van de verzamelde bronnen te waarborgen. Vandaar ook dat de eerste financieringsbron particulier van aard was: zonder de verzekeringsmaatschappij De Centrale was het IISG er nooit geweest en had het zijn belangrijkste reddingsoperaties nooit kunnen uitvoeren.

Tegenwoordig worden de exploitatielasten van het Instituut grotendeels door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gedekt, terwijl de Stichting IISG via de Koninklijke Bibliotheek een subsidie voor het onderhoud van de collecties ontvangt. Projectgelden vormen een derde bron van inkomsten: het gaat daarbij om het uitvoeren van specifieke taken, veelal onderzoeksopdrachten. 

Een permanente financiële basis

Gedurende de tijd is de balans tussen deze bronnen wat verschoven. In eerste instantie bestond het budget uit voornamelijk uit private financiering. Later meer uit overheidssubsidies en tegenwoordig steeds meer uit projectsubsidies.

Tegen 1997 was de structurele financiering door de KNAW goed voor tweederde van het totaal. Die verschuiving duidt zowel op succesvolle fondsenwerving door het instituut, als op de algehele kleiner wordende overheidsbetrokkenheid.

Structurele financiering is minder geworden in absolute getallen. Dat heeft effect op het werk dat het IISG onderscheid van bijna alle vergelijkbare instituten. Om actief te blijven op dit terrein is juist een permanente financiële basis nodig.

In 1999 ontstond het idee om privé-initiatief nieuw leven in te blazen met de oprichting van De Vrienden van het IISG.

De vrienden van het IISG helpen ons om financieel stabiel te zijn en met hun  waardevolle persoonlijke betrokkenheid.

We zouden ook u graag als vriend verwelkomen ...