1 mei: Dag van de Arbeid

30 April 2021 - 17:25

In veel landen is 1 mei een feestdag en een erkende vrije dag. Waarom en sinds wanneer wordt deze dag gevierd? En waarom werken we in Nederland op deze dag wel?

Fre Cohen, 1 mei 1929, Rode Valken
Thumbnail

De traditie van de 1 mei-viering heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten waar in 1884 de Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada (FOTLU) een resolutie aannam waarin men aandrong op de invoering van een achturige werkdag vanaf 1 mei 1886.

Thumbnail

De datum, 1 mei, was geen willekeurige dag; op die dag werden in veel staten de arbeidscontracten vernieuwd. Acht uur werken, acht uur rust en acht uur vrij – dat was het ideaal dat de arbeiders voor ogen stond; werkdagen van 12 uur of meer waren, vooral in de zomer, geen uitzondering.

Thumbnail

Ook in Europa maakte men zich eind negentiende eeuw hard voor een wettelijk geregelde arbeidstijd. Er werd tijdens het Internationaal Socialistisch Congres in 1889 het volgende besloten: “Op eenzelfden dag zal een groote internationale manifestatie worden georganiseerd die ten doel heeft in alle landen en in alle steden tegelijk bij regeringen aan te dringen op wettelijke invoering van de arbeidsdag van 8 uren”.

Thumbnail

De eerste mei werd vervolgens als datum gekozen en groeide uit als een dag met een dubbel karakter. Enerzijds werden er manifestaties en protestbijeenkomsten gehouden voor de verbetering van arbeidsomstandigheden, maar anderzijds was het ook een dag die, beïnvloed door de komst van de lente, feestelijk werd gevierd met muziek, dansen rond de meiboom en voorjaarssymboliek.

Thumbnail

In Nederland ging de AJC, de jeugdorganisatie van de SDAP, in de jaren ’20 van de vorige eeuw een steeds grotere rol spelen bij de sociaal-democratische meivieringen. Tot in de jaren ’60 werd 1 mei in Nederland groots gevierd met optochten en bijeenkomsten die in de grote steden georganiseerd werden door de SDAP (later PvdA) en de CPN.

Thumbnail

Alhoewel de “Dag van de Arbeid” in veel Europese landen een officiële doorbetaalde feestdag werd, is het in Nederland voor de meeste werknemers een gewone werkdag gebleven. Het feit dat 1 mei valt tussen andere wettelijke vrije dagen, Koninginnedag (voorheen gevierd op 30 april) en Bevrijdingsdag op vijf mei, heeft daarbij een rol gespeeld. Ook zijn aan het eind van de vorige eeuw de vele protesten voor de verbetering van arbeidsomstandigheden meer naar de achtergrond geraakt.

Thumbnail

In de collecties van het IISG bevinden zich veel publicaties, brochures en andere archiefstukken, zoals beeld- en geluidsmateriaal, met betrekking tot 1 mei.

Thumbnail

In 1990 gaf de stichting Beheer IISG, ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat de 1 mei-viering 100 jaar geleden was begonnen, een geïllustreerde geschiedenis van 1 mei in Nederland uit:
Jan Gielkens, Luchien Karsten, Ger Harmsen, Een dag is ’t van vreugde een dag is’t van strijd, Amsterdam, 1990. (IISG PUB 81).

Bronvermelding

Slide 1. Without unions, we might still  be going to work at seven, AFL-CIO (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), poster, ca. 1980, ca. 60x40 cm.  BG D60/129

Slide 2. Attention Workingmen! […], poster, reprint?, 1886, 46x30.5 cm. BG D18/335

Slide 3. Internationale Arbeidsdag, Sociaal Democratische Bond, affiche, 1892, 84x60 cm. BG E1/106

Slide 4. Ben van Meerendonk,  1 mei feest van de CPN, foto, 1947.  Uit serie: 1580-1603., BG B19/645

Slide 5. Johan van Hell. Socialisme 1 mei 1927, Zie hy draagt den gouden luchter van den nieuwen dageraad. Proefdruk van een niet verspreid affiche voor de SDAP, 1927. 89x50 cm. BG E1/200

Slide 6. Fre Cohen, 1 mei 1929, Rode Valken, drukwerk, BG A18/663

Slide 7. De Antwerpsche Schijvenschuurdersbond bijeen op 1 mei 1913 (schijvenschuurders werkten in de diamantindustrie), foto, BG D1/459