Geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC (lespakket)

07 December 2018 - 15:40

Op deze pagina vind je lesmateriaal bij De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. Het is gemaakt door Paula van Rooij en gebaseerd op onderzoek van Matthias van Rossum, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Het is vrij toegankelijk voor onderwijsdoeleinden. De lessen maken het nieuwe onderzoek toegankelijk voor docenten en leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo.

De slavernij en slavenhandel in Nederlandse gebieden in Azië was omvangrijker dan die in West-Indië. Ook reikt het Aziatisch slavernijverleden verder terug: direct na de vestiging van Nederlanders in Azië, in de eerste helft van de zeventiende eeuw,  begon de V.O.C. op grote schaal slavenbezit te promoten en slavenhandel te drijven rond de Indische Oceaan en in de Indonesische archipel. En toch richt de recente aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden zich vooral op de koloniën in West-Indië. Rond de afschaffing van de slavernij in de Aziatische gebieden (in 1860) bleef het vrijwel stil.

In de meeste methodes en de stofomschrijving van het centraal eindexamen (CE) wordt weinig aandacht besteed aan slavernij. Waar slavernij wel ter sprake komt, wordt uitsluitend gekeken naar de rol van de West-Indische Compagnie bij slavernij in de VS en Curaçao. Dat terwijl dit nieuwe historisch onderzoek van het IISG laat zien dat ook in Azië veel mensen slavenarbeid verrichten, onder toeziend oog van de VOC.

  • Download hier het lesmateriaal:
Albert Cuyp
Opperkoopman van de VOC Albert Cuyp - © Rijksmuseum / License: Creative Commons 1.0