Vakbondsverhalen: website over Nederlandse vakbondshistorie

24 January 2018 - 14:42

De rijke historie van de Nederlandse vakbonden is nu te vinden op de website vakbondsverhalen.nl. Hoe kwam die site tot stand?

Pensioen, vakantiedagen of minimumloon, voor u misschien zaken waar u niet iedere week aan denkt. Wat u zich misschien niet realiseert, is dat het stuk voor stuk rechten zijn die ooit door acties van de vakbond zijn verworven. Maar vakbonden zijn meer dan stakingen.

IISH | Events | Vakbondsverhalen opening night
IISH | Events | Vakbondsverhalen opening night - Photo by Cees Hartman

Feestelijke lancering in Pakhuis de Zwijger

Miniatuurvoorbeeld

Dat de vakbond wel degelijk leeft in Nederland, bleek uit de grote opkomst tijdens de feestelijke lancering van de website Vakbondsverhalen in de Grote Zaal in Pakhuis de Zwijger op 23 januari jongstleden. 

Lering trekken uit de vakbondshistorie: 'De eerste vakbonden legden wettelijke verboden naast zich neer, wordt het niet tijd dat ZZP-ers dat ook gaan doen?' Aldus een bezoeker (en FNV lid).  

Sheila Sitalsings ideale vakbond

Mijn ideale vakbond verbreedt, gaat in gesprek met al die groepen die geen lid meer worden en probeert zodoende haar representativiteit te vergroten... Mijn ideale vakbond is niet bang voor de nieuwe tijd, is niet bang voor robots of voor zzp’ers en probeert niet alleen maar om dat soort verschijnselen duurder te maken en ongewenst te verklaren...  "
Sheila Sitalsing

De columniste schetste er op scherpe en humorvolle wijze hoe haar ideale vakbond eruit zou zien: inclusief voor alle werkenden in vaste en tijdelijke loondienst en zelfstandigen van allerlei pluimage. Vakbondshistoricus Sjaak van der Velden haalde enkele hoogtepunten uit de Nederlandse vakbondshistorie voor het voetlicht. Vice-voorzitter van de FNV, Kitty Jong, ging in gesprek met journalist Menno Tamminga (NRC) en Irene Hemelaar (ZZP-er) over de toekomst van de vakbond.    

Aanleiding

De website Vakbondsverhalen is een initiatief van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

Het IISG is een KNAW-onderzoeksinstituut en dé belangrijkste bewaarplaats in Nederland voor vakbondsarchieven. Het instituut bewaart het erfgoed van vakbonden (en van politieke partijen en sociale bewegingen) en stelt het ter beschikking voor onderzoek. Dit doen we onder meer door belangrijke delen van archieven (dus ook van de FNV) te digitaliseren en te publiceren op onze eigen website of door speciale websites zoals deze te ontwikkelen.