Doe mee aan de Volkskrant-IISG Scriptieprijs 2019

15 May 2019 - 16:18

De Volkskrant en het IISG gaan ook dit jaar weer op zoek naar excellente scripties over een historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt € 1.500 beschikbaar  voor de winnende scriptie.De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

De prijsuitreiking is op woensdag 11 december 2019. 

Vereisten
In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 9 september 2018 en 8 september 2019 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit. Bij de beoordeling let de jury op scripties die een duidelijk vernieuwend zijn. Denk aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een al vaker onderzocht onderwerp.

Praktische eisen

 • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren (geprinte)  versies te worden ingestuurd
 • De uiterste inleverdatum is 8 september 2019
 • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de begeleidende docent. Deze kan zowel digitaal als op papier worden aangeleverd.
 • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn
 • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld

De twee papieren versies kunnen gestuurd worden naar:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
T.a.v. Jacqueline Rutte
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

De digitale versie kan gemaild worden naar: jacqueline.rutte[at]bb.huc.knaw.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Machteld Maris, machteld.maris[at]bb.huc.knaw.nl, 020-6685866

Hieronder kunt u de flyer downloaden en verspreiden in uw organisatie en/of uw netwerk. Waarvoor onze onmetelijke dank!

Volkskrant IISg Scriptieprijs 2019

Jury

Prof.dr. Karin Hofmeester, IISG
Dr. Jouke Turpijn, Universiteit  van Amsterdam 
drs. Hasan Evrengun, adj.-eindredacteur Andere Tijden, NTR
Prof. Dr. Jan Hein Furnéé, Radboud Universiteit
Dr. Barbara Henkes, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Ellen Neslo, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Inger Leemans, VU Amsterdam

winnaars scriptieprijs

 

 • 2018 Aimée Plukker, Roman Holiday. The Marshall Plan, American tourism to Rome, and the creation of the West (1947-1957).
 • 2017 Olav Hofland, Cooking Towards Communism. Domestic cooking and the Khrushchev Regime’s struggle for the Communist way of life.
 • 2016: Marlisa den Hartog, The pleasure that is taken in bed. Perceptions of sexual desire and sexual identity in Italy, 1450-1500.
 • 2015: Bareez Majid, In order not to forget. A critical study of the Iraqy-Kurdish Museum of Amna Suraka.
 • 2014: Daan de Leeuw, In the Name of Humanity. Nazi Doctors and Human Experiments in German Concentration Camps, 1939-1945
 • 2013: Stefan Penders, Imperial waters. Roman river god art in context
 • 2012: Floris Keehnen, Trinkets (f)or Treasure? The role of European material culture in intercultural contacts in Hispaniola during early colonial times
 • 2011: Joppe van Driel, Enlightening the matter of science – The anti-materialistic Enlightenment philosophy of Jean de Castillon (1709-1791)
 • 2010: Marlous van Waijenburg, Living standards in British Africa in a comparative perspective, 1880 - 1945. Is poverty destiny?