Nieuw verschenen: Medieval Authorship and Cultural Exchange in the Late Fifteenth Century. The Utrecht Chronicle of the Teutonic Order.

27 January 2021 - 11:36

Bij Routledge Publishers is zojuist het boek Medieval Authorship and Cultural Exchange in the Late Fifteenth Century. The Utrecht Chronicle of the Teutonic Order verschenen, geschreven door Rombert Stapel.

Het boek behandelt de ontstaansgeschiedenis en context van de zogenaamde ‘Croniken van der Duytscher Oirden’ (Kroniek van de Duitse Orde), die aan het einde van de vijftiende eeuw in Utrecht is geschreven en in Duitse historiografie beter bekend is als de Jüngere Hochmeisterchronik. De tekst beschrijft de geschiedenis van de Duitse Orde, een ridderorde zoals de Tempeliers, vanaf het Oude Testament tot en met het verlies van haar bezittingen in Pruisen aan de Poolse koning in het midden van de vijftiende eeuw. Hoewel de tekst in Utrecht, in het Middelnederlands, is geschreven, is zij al vroeg wijd verspreid geraakt in het Oostzeegebied en vervolgens in verschillende uithoeken van het Duitse Rijk, en zo van grote invloed geweest op vroegmoderne geschiedschrijving.

Door middel van een uitgebreide boekhistorische analyse en gebruikmakend van moderne digital humanities technieken wordt duidelijk dat het onlangs opgedoken Weense manuscript (Zentralarchiv des Deutschen Ordens, Hs. 392) is geschreven in directe samenwerking met de oorspronkelijke auteur. Deze belangrijke constatering leidt tot een herinterpretatie van de tekst, de bronnen en tekstopbouw, het auteurschap en de context waarin deze is bedacht. Het stelt ons in staat de tekst in verband te brengen met een toename van historiografische activiteiten door verschillende ridderorden verspreid over heel Europa, schijnbaar als reactie op agressieve propagandacampagne van de Johannieters, een andere grote ridderorde, naar aanleiding van het succesvol afgeslagen beleg van Rhodos door de Turken in 1480. Bovendien kan de tekst worden gepositioneerd op het kruispunt van verschillende cultuurwerelden, variërend van de Baltische regio tot de Lage Landen, binnen Franse, Duitse, Nederlandse en Latijnse taaltradities. Als zodanig overstijgt deze studie het belang van de tekst zelf en haar context.

Meer informatie en bestellen via de website van Routledge Publishers.

Medieval Authorship and Cultural Exchange in the Late Fifteenth Century. The Utrecht Chronicle of the Teutonic Order