Open Archief 2020-21

25 September 2020 - 14:49

Het IISG doet dit najaar mee aan een nieuwe editie van Open Archief.

Samen met Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Het Nieuwe Instituut stimuleren we in 2020/21 het creatief hergebruik van digitaal erfgoed door makers de gelegenheid te bieden een nieuw mediawerk te maken met gebruik van open, digitale collecties. Via een Open Call worden drie makers geselecteerd om deel te nemen aan het project. Copyright en open collecties zullen gedurende het traject onderwerp zijn van onderzoek en reflectie.

Dit jaar kiest Open Archief voor een specifiek thema: RE:SEARCH. Het thema dient als inspiratie voor de deelnemers en kan vanuit verschillende invalshoeken worden verkend. RE:SEARCH is bedoeld om een ​​gevoel van speelsheid op te roepen, voortvloeiend uit archiefonderzoek dat zowel antwoorden biedt als vragen stelt, zowel verkennend als gericht is.

Open Call
Drie creatieve professionals krijgen de kans om binnen een half jaar tijd een nieuw, autonoom mediawerk te maken met behulp van de openbare en digitale collecties van de drie organiserende instituten. De geselecteerde makers ontvangen een werkbeurs van € 7.800,-. Deadline voor de voorstellen is 30 oktober om 17:00 uur.

Internationaal symposium
Om het bereik van de kennis en inzichten die uit Open Archief voortvloeien te vergroten wordt in 2021 een ​​internationaal symposium georganiseerd dat zich richt op drie onderwerpen: Re:Use, Re:Search en Copyright. Het is een multidisciplinair evenement waar professionals uit verschillende vakgebieden (beeldmakers, kunstenaars en professionals op het gebied van erfgoed en auteursrechten) samen komen om kennis en inzichten te delen over het artistiek hergebruik van erfgoed, en deze kritisch te beoordelen.

Meer informatie over de open call en het programma is te vinden op www.openarchief.com. Vragen? Neem contact op via openarchief@beeldengeluid.nl

 

 

 

Open Archief 2020