Jiddische Collectiegids

19 September 2018 - 16:35

Het IISG heeft een unieke en veelzijdige verzameling Jiddisch materiaal, bestaande uit boeken, brochures, tijdschriften en pamfletten van de vroege Joodse socialistische en anarchistische beweging in Oost- en West-Europa.

Naast dit gedrukte materiaal heeft het Instituut een grote verzameling Bundist (verkiezings)posters, foto's en prenten, voornamelijk uit het interbellum Polen.

Naast dit gedrukte en visuele materiaal bezit het IISG een deel van de Bund-archieven. Hieronder valt het inkomende materiaal van de buitenlandse commissie van de Bund in Genève en materiaal van het hoofdkantoor van de Bund in Genève. Jiddisch-talige brieven in verschillende archieven op het IISG zijn toegankelijk gemaakt via een database.

Het IISG verwierf het Bund-archief in 1935, het meeste andere Jiddische materiaal komt uit de collecties van Max Nettlau, Pierre Ramus en Rudolph Rocker.

Hoewel het Bund-archief de eerste acquisitie van het IISG was na de oprichting in 1935, moest deze verzameling, evenals het andere Jiddische materiaal, wachten op de deskundigheid en toewijding van prof. dr. R. Fuks-Mansfeld (1930-2012) om behoorlijk gecatalogiseerd en gearrangeerd te zijn. Het IISG heeft nu een van de grootste toegankelijke collecties op dit gebied.

IISH Collections | Poster announcing Bund meeting | Photo by IISH