Regels raadpleging

Bezoekers die collecties op de studiezaal raadplegen gaan akkoord met onderstaande regels.

 • Collecties berustend bij het IISG zijn vrij toegankelijk voor onderzoek, tenzij anders bepaald.
 • We vragen de gebruiker het materiaal met de grootst mogelijk zorg te behandelen en alle aanwijzingen van de medewerkers van het IISG op te volgen.
 • Als voor raadpleging van archieven toestemming van de bruikleengever of schenker nodig is, treedt het IISG op als tussenpersoon en vraagt namens de gebruiker toestemming aan.
 • Archiefstukken die u met speciale toestemming van de bruikleengever of schenker mag inzien, mag u niet aan derden laten zien.
 • Het IISG kan de bepalingen van toegankelijkheid wijzigen als nieuwe omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 • Kopieën, scans en foto’s van documenten mogen alleen worden gebruikt voor eigen onderzoek, onderwijs en privégebruik.
 • Uit de terbeschikkingstelling van materiaal kan geen enkele aansprakelijkheid van het Instituut worden afgeleid. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht, de bescherming van de privacy, smaad en dergelijke, en vrijwaart het IISG van alle juridische gevolgen van zijn of haar gebruik van het materiaal. Zie de IISG-verklaring over auteursrecht.
 • Bij gebruik van materiaal uit de IISG-collectie in publicaties of anderszins graag de volgende bronvermelding hanteren:
  [Naam collectie], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), collectie/titel, nummer enzovoort.

Omgaan met documenten

Veel materiaal uit de negentiende en twintigste eeuw is in zeer slechte staat. Het IISG doet moeite dit materiaal verantwoord op te slaan en voor de toekomst te behouden.
Wij vragen van u een zorgvuldige omgang met het materiaal dat u in handen heeft.

 • Archiefstukken, boeken en tijdschriften mogen niet uit de studiezaal worden meegenomen.
 • Documenten die in zeer slechte materiële staat zijn, kunt u niet inzien.
 • U mag geen materiaal uit de collecties op de grond neerzetten.
 • Als er scans of microfilms van bepaalde documenten beschikbaar zijn, kunt u de originelen niet inzien.
 • Het is niet toegestaan labels, nietjes of andere hechtmaterialen van de archiefstukken te verwijderen, toe te voegen of archiefstukken te vouwen.
 • Voorkom dat materiaal dat u meeneemt naar de studiezaal wordt verward met andere stukken uit de collecties.
 • U mag geen aantekeningen op archiefstukken maken, papieren toevoegen of verwijderen of losse archiefstukken opnieuw ordenen.
 • De documenten dienen na raadpleging in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn ontvangen te worden ingeleverd bij de in- en uitgiftebalie.
IISH Collections Consultation
Peter van Beek