Onderzoek

Onderzoeksmissie

Het Global Labour History-onderzoeksprogramma van het IISG is gericht op werk en arbeidsverhoudingen wereldwijd in de afgelopen vijfhonderd jaar. De belangrijkste vragen in dit onderzoek betreffen het verband tussen werk, arbeidsrelaties en sociale ongelijkheid. Hoe beïnvloeden werk en arbeidsrelaties de toegang tot kansen en middelen? En wat is het effect van ongelijkheid op werk en arbeidsrelaties? Hoe handelen mensen, individueel of collectief, om hun situatie te veranderen?

 

Vanuit een Open Science-agenda delen we onze inzichten via internationale wetenschappelijke publicatiekanalen, via onze eigen Open Access tijdschriften en boekenseries, via lezingen, workshops en conferenties, en door onze onderzoeksgegevens beschikbaar te stellen voor hergebruik. We gaan de dialoog aan met een breder publiek via publieksboeken, lezingen en deelname aan maatschappelijke debatten om kennis en inzichten te delen die kunnen bijdragen aan een meer open, inclusieve en gelijkwaardige samenleving.