NWO subsidie voor Leo Lucassen en Manon van der Heijden

22 July 2019 - 14:59

Manon van der Heijden (Universiteit van Leiden) en Leo Lucassen (IISG) hebben afgelopen week vernomen dat NWO hun project Tolerant migrant cities? The case of Holland 1600-1900 zal financieren. Van de 41 honoreringen vallen in totaal 13 projecten binnen de Geesteswetenschappen. Drie daarvan zijn toegekend aan het KNAW Humanities Cluster.

Het onderzoek van Van der Heijden en Lucassen gaat over de positie van migranten tussen 1600 en 1900. Nederland wordt vaak gepresenteerd als het toonbeeld van tolerantie. In de Gouden Eeuw verwelkomden wij toch vele migranten zonder noemenswaardige conflicten? De vraag is of dit klopt, want we weten nog weinig van de positie van migranten in de rechtspraak of conflicten tussen migranten en autochtonen tussen 1600-1900. Daarin brengt dit onderzoek verandering.

Humanities Cluster scoort goed
Van de 41 honoreringen vallen in totaal 13 projecten binnen de Geesteswetenschappen. Daarvan zijn er drie binnen het Humanities Cluster. Daarnaast is één project gebaseerd op HSN data van het IISG. Het betreft The burden of infectious diseases. Child and adult mortality from infectious diseases in Amsterdam, 1854-1926 van prof. dr. Angelique Janssens (RU) & prof. dr. Jacco Wallinga (LUMC)).

Jan Bloemendal (Huygens ING) heeft een NWO Open Competitie subsidie toegekend gekregen voor zijn project 'TransLatin: De transnationale impact van Latijns toneel uit de vroegmoderne Nederlanden, een kwalitatieve en computationele analyse'. Daarmee is een bedrag van 750.000 euro gemoeid, waarmee hij vier jaar lang twee postdocs (op het gebied van Neolatijn en Digital Humanities) en een onderzoeksassistent kan aanstellen, alsook IT-hulp kan inroepen.

Historisch taalkundige Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut) heeft een NWO Open Competitie-subsidie toegekend gekregen voor haar project Spread the new(s). Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers. Daarmee is een bedrag van ca. 300.000 euro gemoeid, waarmee ze vier jaar lang een PhD-student kan aanstellen, alsook een onderwijsmodule en de website ‘Krantentaal vroeger en nu’ kan ontwikkelen. 

Over de NWO Open Competitie
De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.

NWO Open Competitie
NWO