Akademiebibliotheek Collectiegids

18 September 2018 - 16:26

De Akademiebibliotheek, voorheen onderdeel van de opgeheven Bibliotheek KNAW, bevat de in de negentiende eeuw verzamelde bibliotheekcollecties van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

De verzameling omvat ongeveer 200.000 banden en is ontsloten via de catalogus. Zij vormt een belangrijke bron voor onderzoek naar de geschiedenis van de wetenschappen in Nederland en is een schatkamer van zeldzame en soms unieke werken.

Geschiedenis

Met de oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten door koning Lodewijk Napoleon in 1808 ontstond ook een bibliotheek. Deze beschikte al vroeg over een belangrijke collectie boeken dankzij een gift van de koning zelf, die een collectie dubbeltallen uit de Bibliothèque Nationale in Parijs schonk.

Ook leden van het Koninklijk Instituut schonken delen van hun boekenbezit. Van buiten de kring van vorstenhuis en Instituutsleden kreeg de bibliotheek nog meer schenkingen en legaten. Sinds 1851 maakt de bibliotheek deel uit van de KNAW, de opvolger van het Koninklijk Instituut.

Samenstelling

De bibliotheek omvat alle terreinen van wetenschap. Onder de verzamelingen vinden we onder meer de privébibliotheek van admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), een collectie handschriften van Constantijn Huygens (1596-1687) en Christiaan Huygens (1629-1695) en het vrijwel complete werk van Willem Bilderdijk (1756-1831) en Jacob van Lennep (1802-1868).

De Akademiebibliotheek bevat ongeveer zevenhonderd vroege drukken uit de periode 1480 tot 1600 en daarnaast een groot aantal series tijdschriften van wetenschappelijke genootschappen, reis- en expeditieverslagen, handschriften en pamfletten. Enkele onderdelen zijn in duurzame bruikleen afgestaan aan andere instellingen. Het grootste deel van de Akademiebibliotheek huist nu echter in het gebouw van het IISG in Amsterdam.

IISH Library Guides | Photo by International Institute of Social History