Turkije Collectiegids

21 September 2018 - 16:45

De Turkije desk heeft zich sinds zijn oprichting in 1987 ontwikkeld tot een van de belangrijkste centra in de wereld voor de bestudering van het moderne Turkije.

De Turkije desk houdt zich bezig met de Republiek Turkije en met de gebieden die ooit deel uitmaakten van het Osmaanse Rijk, zowel in de Balkan als in het Nabije Oosten.
De collectievorming omvat de politieke, sociale en economische geschiedenis van dit gebied. Binnen dit brede kader wordt speciale aandacht besteed aan de geschiedenis van arbeidsmigratie, industrie-arbeid(ers), politieke oppositiebewegingen en de vakbeweging.

De Turkije desk kent sinds haar oprichting een tweeledig doel. Aan de ene kant wordt ernaar gestreefd een goede bibliotheek op te bouwen op het gebied van de sociaal-economische geschiedenis van Turkije en het Osmaanse Rijk na 1800. Aan de andere kant worden vooral periodieken en archiefstukken verzameld vanuit de politieke (oppositie)bewegingen en vakbonden zelf.

De verzameling is op verschillende manieren ontsloten. Het is mogelijk om in één zoekopdracht zowel archieven als boeken, beeld-, geluid- en gedrukt materiaal te raadplegen via de IISG catalogus.

Lees ook: Turkeys Red Flank by Zülfikar Özdogan and Margreet Schrevel, (2007, pdf file, 24 pp., )

IISH Collections | Turkey | Turkish anarchists demonstrating against the war in Iraq in front of the University of Istanbul (2003)