Boeken en Tijdschriften

De bibliotheekcollectie van het IISG omvat ongeveer een miljoen titels. Naast vaktijdschriften en monografieën op het gebied van de sociale geschiedenis zijn de originele publicaties van de sociale bewegingen, zoals periodieken en brochures volop aanwezig.

Al het gedrukte materiaal is vrij toegankelijk voor onderzoek en via verschillende ingangen te vinden in de catalogus van het IISG.

Door de inlijving van speciale en thematische collecties bestrijkt de bibliotheek veel bredere gebieden dan die van de sociale geschiedenis alleen.

De volgende bibliotheekcollecties verdienen bijzondere aandacht:

IISH Library | Photo by Peter van Beek
Queen Juliana and NRMW-chairman F.H. Landman at the 50th anniversary of the NRMW | Photo by: Collectie / Archief : Fotocollectie Elsevier

Bibliotheek NRMW

De bibliotheek van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW) is in 1989 verworven. Hierin zijn honderden publicaties te vinden op het gebied van criminaliteit, welzijn en zorg.

IISH Collections | Portrait Petr Lavrovič Lavrov

Lavrov-Goc bibliotheek

De Lavrov-Goc bibliotheek was de bibliotheek van de Russische Partij Socialisten-Revolutionairen (PSR) en bevat 10.000 titels, waaronder Marx' Russische boeken met persoonlijke aantekeningen.

IISH Collections | Leon Kashnor Collection

Kashnor collectie

De Kashnor collectie, genoemd naar een Londense antiquaar,  bevat bijna 4000 Engelstalige publicaties (1650-1880), van wetten uitgevaardigd door Cromwell tot discussies over de Corn Law en onderwerpen met betrekking tot de koloniën.