Boeken en Tijdschriften

De bibliotheekcollectie van het IISG omvat ongeveer een miljoen titels. Naast vaktijdschriften en monografieën op het gebied van de sociale-economische geschiedenis zijn de originele publicaties van de sociale bewegingen, zoals periodieken en brochures volop aanwezig.

Al het gedrukte materiaal is vrij toegankelijk voor onderzoek en via verschillende ingangen te vinden in de catalogus van het IISG.

Door de inlijving van speciale en thematische collecties bestrijkt de bibliotheek veel bredere gebieden dan die van de sociale geschiedenis alleen.

De volgende bibliotheekcollecties verdienen bijzondere aandacht:

IISH Library | Photo by Peter van Beek