Boeken en Tijdschriften

De bibliotheekcollectie van het IISG omvat ongeveer een miljoen titels. Naast vaktijdschriften en monografieën op het gebied van de sociaaleconomische geschiedenis zijn er ook veel originele publicaties van sociale bewegingen te vinden, zoals periodieken en brochures.

Al het gedrukte materiaal is vrij toegankelijk voor onderzoek en via verschillende ingangen te vinden in de catalogus van het IISG.

De volgende bibliotheekcollecties verdienen bijzondere aandacht:

IISH Library | Photo by Peter van Beek