Internationale Organisaties Collectiegids

20 September 2018 - 10:13

Internationale organisaties nemen binnen de collecties van het IISG een belangrijke plaats in.

De opkomst van de vroege arbeidersorganisaties hield rechtstreeks verband met arbeidsmigratie, zowel binnen Europa als wereldwijd. De arbeidersbeweging poogde de internationale solidariteit te voeden via socialisme en vakorganisatie. Bronnen met betrekking tot de Internationales - van de Eerste tot en met de Vierde en verder - behoren tot de kern van het verzamelgebied van het IISG. Klassiekers in de archievensector zoals Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky en Moses Hess reiken ver over nationale grenzen heen. Het IISG bewaart de archieven van diverse internationale vakbondsfederaties, studenten- en vredesorganisaties. Amnesty International en Greenpeace hebben hun collecties aan het IISG toevertrouwd.

In de bibliotheek van het IISG is geschiedenis van internationale organisaties en de sociale geschiedenis wereldwijd sinds de vroeg-moderne tijd vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. Door de inlijving van een aantal speciale verzamelingen biedt de bibliotheek méér dan sociale geschiedenis alleen. Zo is er veel materiaal met betrekking tot de autonomen en antiglobalisten, alternatieve economie en ecologie, de vrouwen- en homobeweging.

Alle collecties en collectie-items zijn te vinden via de IISG catalogus. Het IISG is bezig zijn belangrijkste archieven te digitaliseren. Documenten in de archieven van Trotski's ILO,  de Joodse Bund en vele andere zijn online te bekijken en te downloaden.

Marx and Engels in the printing office of the Neue Rheinische Zeitung | Draftsman: E. Sapiro