Rusland en Oost-Europa Collectiegids

21 September 2018 - 14:53

Het zwaartepunt van de Russische en Oost-Europese verzamelingen van het IISG ligt bij Rusland en de voormalige USSR. Daarnaast heeft de collectievorming zich uitgebreid over de meeste Oost-Europese landen die na 1945 communistisch werden.

Met name voormalig Tsjechoslowakije en Polen zijn daarbij goed vertegenwoordigd, en in mindere mate de Balkan. De aandacht voor het Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie is van recenter datum.

De verzamelingen sluiten in principe aan bij het traditionele IISG profiel: de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in de 19de en 20ste eeuw. Omdat het milieu waarbinnen de sociale beweging in Rusland en Oost-Europa zich ontwikkelde zo specifiek was, heeft ook de collectie een bijzonder karakter. Zo is er aandacht voor het boerenvraagstuk, voor de rol van de intelligentsia en de dissidenten, voor de emigratiebewegingen en de klemmende nationaliteitenproblematiek.

Alle collecties en collectie-items zijn te vinden via de IISG catalogus. Het IISG is bezig zijn belangrijkste archieven te digitaliseren. Documenten in de archieven van Boris Savinkov, Aleksandr Potresov en vele andere zijn onlne te bekijken en te downloaden.

IISH Collections | Postcard | Russia | Greeting Soviet Union - fortress of peace and safety of the people!